خدا...

روزی انسان از پروردگار پرسید :

خدایا اگر همه چیز در سرنوشت ما نوشته شده است

پس آرزو کردن ما چه فایده؟

خداوند خندید و پاسخ داد:

شاید من نوشته باشم هرچه آرزو کرد....

 

/ 2 نظر / 18 بازدید
سه نقطه

خیلی قشنگ بود. مرسی نسرین جان! [گل]

بهناز

سلام ممنون عالی بود به من سر بزن منتظرم